• Doprava a montáž

  Jak se připravit na montáž

  Příprava interiéru

  Montáž oken a dveří se provádí zpravidla zevnitř místnosti. Proto je potřeba v místnosti, ve které se výměna provádí, připravit volný přístup a dostatečný prostor v okolí montáže okna nebo dveří. Vybavení místnosti, u kterého by mohlo dojít při montáži k poškození, je třeba vystěhovat, posunout mimo pracovní prostor.

  Veškeré vybavení interiéru, jež v místnosti zůstane, je potřeba chránit před poškozením zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. Rovněž podlahy (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, atd.) je nutné chránit.

  Vybourání původních a montáž nových výrobků

  Montážní práce probíhají velice rychle. Montáž jednoho okna včetně bourání původního trvá přibližně 30 min. Vybourání starých dřevěných oken a dveří provádíme zdarma současně s prováděnou montáží.

  Původní parapety

  Zachovat původní venkovní a vnitřní parapety lze pouze v ojedinělých případech, kdy to stavební dispozice dovoluje. Původní žaluzie a sítě proti hmyzu však nelze z důvodu jiných rozměrů nových oken znovu použít. Z našich dlouholetých zkušeností však doporučujeme k novým oknům a dveřím dodávat nové doplňky, což oceníte až po dokončení a zhodnocení všech prací.

  Doprava

  Doprava oken, dveří a vrat na místa montáží po celé České republice je ZDARMA a zajišťujeme ji vlastními, pro bezpečnost výrobků speciálně upravenými, nákladními a dodávkovými vozidly.

  Montáž

  Montáže provádí výhradně naši odborní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi. V současné době využíváme 50 vlastních montážních skupin, které jsou schopny provádět montáže ve vysoké kvalitě a rychlosti po celé České republice. Montáž jakéhokoliv počtu oken, dveří, garážových vrat a velikost zakázky nám nečiní žádné problémy.

  Vybourání starých dřevěných oken a dveří a montáž nových oken, dveřígarážových vrat a jejich doplňků a příslušenství jsou prováděny ZDARMA. Doplňky a příslušenství jsou dodávány na přání zákazníka a jsou součástí příplatkové výbavy.

  Montáž bez problémů provádíme i v zimním období. Při této činnosti používáme speciální montážní pěny PENOSIL nebo jinou značku určené pro práci až do -10 °C. Celá výměna jednoho okna trvá přibližně 30 minut!

  Montáž oken krok za krokem

  Rychlost a kvalita je u nás samozřejmostí! Montáž jednoho okna zvládneme za 30 minut v několika krocích.

  • příjezd montážníků
  • roznos oken
  • příprava věcí potřebných k vybourání původního okna a k montáži okna nového
  • kontrola stavebního otvoru (rozměrů) před vybouráním okna
  • demontáž původního okna
  • očištění stavebního otvoru před montáží nového okna
  • osazení nového okna kotevními plechy, předvrtání rámu pro turbošrouby
  • vsazení nového rámu do otvoru, jeho vyvážení a zavrtání (ukotvení)
  • úklid po usazení okna
  • zavěšení/osazení křídel a jejich seřízení
  • vyplnění montážní spáry PU pěnou
  • případná montáž doplňků a další dokončovací úpravy
  • zednické zapravení v případě objednání

  Zednické práce / úklid

  Zednické práce

  Na přání zákazníka dodáváme také zednické zapravení oken a dveří, které provádí zkušení pracovníci. Zednické práce jsou součástí příplatkových služeb.

  Úklid po dokončení prací

  Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou úklid prostor, v nichž se montáž prováděla. Naše montážní skupiny jsou pro tyto účely vybaveny průmyslovým vysavačem. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou vysáty, zameteny a sneseny na místo určené zákazníkem.

  Likvidace starých dřevěných oken a dveří, odvoz stavebního odpadu

  Na přání zákazníka zajišťujeme také odvoz a likvidaci starých dřevěných oken a dveří. Odvoz provádíme vlastními montážními vozidly na firemní shromaždiště odpadů, kde jsou odpady tříděny a shromažďovány do jejich odvozu k likvidaci oprávněnou firmou. Tyto práce jsou součástí příplatkových služeb.

  V případě realizací zakázek u bytových a panelových domů jsou oprávněnou firmou přistavovány kontejnery na odpad přímo na místa montáží, odkud jsou odváženy na místa likvidace. Tyto práce jsou součástí příplatkových služeb.

  Odpad přebírají k odvozu a jeho ekologické likvidaci vždy jen oprávněné firmy dle zákona o odpadech. Společnosti Okna Macek a.s. byl odborem životního prostředí Městského úřadu v Hodoníně udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona o odpadech.

  Předání díla

  Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazník je seznámen s obsluhou a údržbou dodaných výrobků a je mu předán Návod k obsluze a údržbě, Záruční list, Předávací protokol a konečná faktura. Pokud je ve Smlouvě o dílo dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

  Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace