Montáž a zednické práce

Rychlost a kvalita je u nás samozřejmostí! Montáž jednoho okna zvládneme za 30 minut v několika krocích:

 • příjezd montážníků

 • roznos oken

 • příprava věcí potřebných k vybourání původního okna a k montáži okna nového

 • kontrola stavebního otvoru (rozměrů) před vybouráním okna

 • demontáž původního okna

 • očištění stavebního otvoru před montáží nového okna

 • osazení nového okna kotevními plechy, předvrtání rámu pro turbošrouby

 • vsazení nového rámu do otvoru, jeho vyvážení a zavrtání (ukotvení)

 • úklid po usazení okna

 • zavěšení/osazení křídel a jejich seřízení

 • vyplnění montážní spáry PU pěnou

 • případná montáž doplňků a další dokončovací úpravy

 • zednické zapravení v případě objednání

Montáž oken, dveří a vrat

Doprava oken, dveří a vrat na místa montáží po celé České republice je ZDARMA a zajišťujeme ji vlastními, pro bezpečnost výrobků speciálně upravenými nákladními a dodávkovými vozidly.

Pro více informací o termínu montáže vaší zakázky kontaktujte oddělení plánování montáží: tel: 518 307 556, e-mail: montaze@oknamacek.cz.

Provádění montáží

Montáže provádí výhradně naši odborní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi. V současné době využíváme 50 vlastních montážních skupin, které jsou schopny provádět montáže ve vysoké kvalitě a rychlosti po celé České republice.

Montáž jakéhokoliv počtu oken, dveří, vrat i velikost zakázky nám nečiní problémy.

Vybourání starých dřevěných oken a dveří a montáž nových oken, dveří, vrat a jejich doplňků a příslušenství jsou prováděny ZDARMA. Doplňky a příslušenství jsou dodávány na přání zákazníka a jsou součástí příplatkové výbavy.

Montáž bez problémů provádíme i v zimním období. Při této činnosti používáme speciální montážní pěny PENOSIL určené pro práci až do -10°C. Celá výměna jednoho okna trvá přibližně 30 minut!

Zednické práce a zapravení

Na přání zákazníka dodáváme také zednické zapravení oken a dveří, které provádí zkušení pracovníci. Zednické práce jsou součástí příplatkových služeb.

Pro více informací o zednickém zapravení vaší zakázky kontaktujte koordinátora zednických prací: tel: 518 307 561, e-mail: zednickeprace@oknamacek.cz.

Úklid po dokončení prací

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou úklid prostor, v nichž se montáž prováděla.

Naše montážní skupiny jsou pro tyto účely vybaveny průmyslovým vysavačem. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou vysáty, zameteny a sneseny na místo určené zákazníkem.

Předání díla

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazník je seznámen s obsluhou a údržbou dodaných výrobků a je mu předán Návod k obsluze a údržbě, Záruční list, Předávací protokol a konečná faktura.

Pokud je ve Smlouvě o dílo dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace